Udruga UZOP na ovom mjestu objavljuje informacije za koje koje mogu imati značajan utjecaj na zaštitu osobnih podataka građana.

Poziv na dijalog

Poziv na dijalog kriznog stožera i stručne zajednice Posljednjih nekoliko mjeseci cijeli svijet koji se suočio sa korona pandemijom, suočio se i sa do sada…